Tjenester

Vi tilbyr følgende HR-tjenester til våre kunder:

• Personalutleie
• Rekruttering
• HR rådgivning og utdanning
• Virksomheter i andre land
• Kvalitet ledelsen tjenester