Personalutleie

Et bemanningsselskap er den beste løsningen. Hvis bedriften trenger å ansette et visst antall arbeidere på kort tid, eller å justere på produksjonen umiddelbart, dersom bedriften selv ikke har tilgjengelige ressurser.

Basert på bedriftens krav, finner vi antall nødvendige mennesker og skriver arbeidskontrakter og de ansatte kan så starte i deres bedrift. Dere får tilsendt månedlig faktura basert på antall timer de ansatte har jobbet, og vi tar oss av lønnsutbetalingene til de ansatte.

Dersom det er behov for det, så kan vi også yte expat-services

• ordne med transport til og fra jobb,
• ordne med overnatting,
• oversettelse av dokumenter,
• arbeidstøy,
• norsk opplæring,
• godkjenne sertifikater, osv

Vi mener du som kunde av oss kan oppnå følgende fordeler:
• pengebesparende
• lang, eller kortsiktig innleie av personell,
• fokus på å kunne justere antall ansatte etter behov
• erstatter ved sykdom