Rekruttering

Ved rekruttering, så ønsker man å finne de best egnede kandidatene basert på bedriftens krav og kriterier.

Å ha dyktige ansatte er grunnlaget for et velfungerende selskap. Å finne riktig kandidat kan være en vanskelig prosess og kan være resurskrevende, både tidsmessig, men også økonomisk, for bedriften.

Vi kjører en individuell prosess for våre kunder, og vil holde bedriften oppdatert igjennom hele utvelgelsesprosessen.

Vi organiserer også intervju med utvalgte kandidater, for nettopp å kunne presentere de beste til deg som kunde.

Utvelgelsesprosessen foregår ved at vi:

1. INITIAL DISKUSJON OG VURDERING AV BEDRIFTEN

2. VI LAGER SPESIFIKASJONEN AV STILLINGEN

3. IDENTIFISERE POTENSIELLE KANDIDATENE

Vi går igjennom eksisterende cv-base eller plasserer målrettede annonser

4. UNDERSØKELSE AV POTENSIELLE KANDIDATENE
Vi foretar en helhetlig vurdering av kandidatens kvalifikasjoner

5. REFERANSESJEKK
Vi alltid sjekker referanser

6. PRESENTASJON AV FINALEKANDIDATENE
velger egnet kandidat i samarbeid med deg som kunde

FORMELL PLASSERING