Naši zamestnanci


KVALIFIKOVANÍ

PRACOVITÍ

LOJÁLNI


PREVERENÍ

KVALIFIKOVANÍ NA
POZÍCIU

S DOBRÝMI JAZYKOVÝMI 
ZNALOSŤAMI -
MIN ANGLICKÝ, NEMECKÝ
ŠVÉDSKY
ALEBO NÓRSKY

MAJÚ DOBRÉ SKÚSENOSTO

MAJÚ POŽADOVANÚ CERTIFIKÁCIU

HĽADAJÚ DLHODOBÉ UMIESTNENIA

SÚ OCHOTNÍ PRACOVAŤ
ČO NAJVIAC
NADČASOV

DOVERYHODNÍ
PRACOVNÍCI, DODRŽIAVAJÚCI
PRACOVNÝ ČAS, 
DISCIPLÍNU 
A DOCHVÍĽNI

 

PRETOŽE CÍTIA
PODPORU NÁŠHO
INTERNÉHO TÍMU

VEDIA, ŽE IM ROZUMIEME
A NAČÚVAME ICH PROBLÉMOM

PRETOŽE HĽADAJÚ 
STABILITU A DOBRÝ PRÍJEM

 

 

VŽDY PREVERUJEME:

KVALIFIKÁCIU,
PREDCHÁDYAJÚCE SKÚSENOSTI,
JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI,
REFERENCIE

TIEŽ PREVERUJEME:

FLEXIBILITU,
ADAPTABILITU,
ZVLÁDANIE STRESU,
ZVLÁDANIE
KONFLIKTOV