Projekty

Okrem našich nosných činností v oblasti HR sa venujeme aj projektom v oblasti stavebníctva a strojárstva pri ktorých zabezpečujeme klientom v zahraničí služby jednak využitím našich vlastných zamestnancov, prípadne tieto zákazky realizujeme prostredníctvom živnostníckych partií.

V oboch prípadoch s koordináciou a pomocou nášho skúseného tímu  kladieme dôraz na dodržiavanie odbornej realizácie, kvality a legislatívy v krajine, kde projekt realizujeme.

 

Pri projektoch sa zameriavame na tieto oblasti:
 

Stavebníctvo: Strojárstvo:

•   Šalovacie a betonárske práce
•   Rekonštrukcie budov
•   Izolácie a zatepľovanie
•   Prípravné práce na stavbách
•   Stavby lešení
•   Omietky a maliarske práce
•   Tesárske projekty
•   Stavby oceľových konštrukcií

•   Zváračské práce
•   Zámočnícke práce
•   Výroba a montáž potrubí
•   Kovoobrábačské práce