Customer Quality Coordinator (Česká republika)

Miesto práce: Česká republika, Louny

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Všeobecné informácie :
Pre nášho klienta aktuálne hľadáme Customer Quality Coordinatora pre prácu na západnom Slovensku. Pracovné úlohy sa vykonávajú na základe požiadaviek priameho nadriadeného – Quality managera a Senior Quality Leadera. Zamestnanec je povinný vykonávať práce v rozsahu náplne práce, pracovnej zmluvy, Zákonníka práce, platných organizačných a riadiacich noriem. Zamestnanec je povinný riadiť sa smernicami a dokumentáciou vychádzajúcou zo systému v súlade s platnými kvalitatívnymi normami a príručkami pre automobilový priemysel. Zamestnanec je povinný riadiť sa a plniť požiadavky platných zákonov a nariadení na ochranu životného prostredia v súlade s požiadavkami normy ISO 14001.

Hlavná zodpovednosť:
Hlavnou zodpovednosťou na danej pozícii je:
– zabezpečenie kvality a komunikácia so zákazníkmi.
– správne uloženie a archiváciu hraničných a sériových vzoriek
– spracovanie a spravovanie reklamácií v systeme QTS
– realizovať odozvu zákazníkovi do 24 hodín na jeho nespokojnosť, resp. reklamáciu
– analýzy vád zistených konečným užívateľom výrobkov a sťažnosťami na kvalitu výrobkov a služieb, návrhy na odstránenie závad zistených konečným užívateľom v spolupráci s ostatnými oddeleniami
– zabezpečenie, aby zmeny výrobného procesu spĺňali požiadavky zákazníka, za aktualizáciu dokumentov kvality (Control plan, 8D atď.) a dokončovanie dokumentácie požadovanej pre schválenie zmien zákazníkom sledovanie zabezpečenia kvalitatívnych požiadaviek mimoriadnych objednávok zákazníka vrátane dokumentačnej povinnosti
– zaistenie, aby obsah a formát identifikačného znaku na výrobkoch určených pre zákazníka, označenie výrobku a možnosť spätnej sledovatelnosti vyhovovali všetkým požiadavkám zákazníka
– zaistenie, aby boli splnené všetky požiadavky na identifikáciu v rôznych fázach procesu
– vybavovanie a analýzy vád zistených zákazníkom a sťažnosťami na kvalitu výrobkov
– pravidelné informovanie manažmentu o problémoch s kvalitou a všeobecnom vývoji
– v rozsahu svojej činnosti zodpovedá za kvalitu podľa noriem ISO/TS 16949 a VDA 6.3
– dodržiavanie zásad BOZP a PO, čistoty, poriadku a pracovnej disciplíny na pracovisku
– spracovanie a aktualizáciu interných predpisov

Právomoci a kompetencie:
– zastaviť výrobu/expedíciu pri nevyhovujúcej kvalite s povinnosťou ihneď informovať zmenového majstra a manažéra kvality
– stanovovať opatrenia na znižovanie interných nákladov na šrotácii

Pracovná náplň:
– navrhuje QM opatrenia pre nepretržitý rozvoj systému zo zistených nedostatkov auditom
– vyhodnocuje výsledky zákazníckeho externého auditu, stanovuje opatrenia na nápravu a vyhodnocuje účinnosť ich plnení, prerokováva tieto opatrenia s príslušným pracovníkom zákazníka
– evidenciu a plnenie špecifických požiadaviek zákazníka
– odozvu zákazníkovi do 24 hodín od doručenia sťažnosti alebo reklamácie
– evidenciu zákazníkových sťažností a reklamáciu, ich analýzu a predkladanie návrhov nápravných opatrení s cieľom odstránenia závad
– riadi analýzu vrátených dielov z užívateľskej siete a záručných reklamácii
– stanovuje rozsah a frekvenciu internej rekvalifikačnej skúšky v spolupráci s metrologom spoločnosti
– spolupracuje pri riešení reklamácii nezhodných výrobkov
– spolupracuje pri udržiavaní referenčných vzoriek schválených zákazníkom
– spolupracuje pri tvorbe kontrolných plánov sériovej výroby
– zabezpečuje vizuálneho manažmentu týkajúcej sa riadenej oblasti
– spracováva a riadi dokumentáciu systému riadenia kvality týkajúcej sa riadenej oblasti
– preskúmanie požiadaviek zákazníka definovaných v Lastenhefte, ich zapracovanie do príslušnej dokumentácie

Ponúkaný plat:  
– dohodou, bude upresnený počas výberového konania na základe vašej kvalifikácie a predchádzajúcich skúseností

Požiadavky na uchádzača:  
– VŠ vzdelanie technického smeru
– Minimálne 3 roky praxe v podobnej pracovnej oblasti (výrobné prostredie)
– Pokročilá angličtina alebo nemčina
– Počítačová gramotnosť (MS Office, Word, Excel, PowerPoint,)
– komunikatívnosť, schopnosť zvládať konfliktné situácie, presnosť, dôslednosť
– Vodičský preukaz

 Informácie o výberovom konaní: V prípade záujmu o túto pozíciu nám prosím zašlite emailom CV na adresu info@inboxagency.sk alebo nás kontaktujte telefonicky našu kontaktnú osobu: Ing. Róbert Jopek +421 908 63 44 71

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *