Detail Pracovnej Ponuky

Finančný manažér – Lozorno (Slovensko)

Pozícia : Finančný manažér
Miesto práce: Lozorno, Slovensko
Mzda: 4 500 - 5 500€
Ponuka pridaná: 7 dní pred
Dátum nástupu: 2020-01-27
Odvetvie: Automotive

Miesto práce:  Lozorno, Záhorie, Bratislavský región

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Všeobecné informácie : 

Pre nášho klienta aktuálne hľadáme Finančného Manažéra pre prácu na západnom Slovensku v Lozorne.

Hlavnou zodpovednosťou na tejto pozícii je:

 • Plná finančná zodpovednosť za zariadenie závodu
 • Byť profesionálnym, aktívnym a produktívnym zástupcom finančného tímu v spoločnosti
 • Podporovať manažéra závodu a finančný tím za účelom zlepšovania

Pracovné úlohy sa vykonávajú na základe požiadaviek priameho nadriadeného – Plant Manažéra

Pracovná náplň:

 • Riadenie prípravy koncomesačného vykazovania výsledkov. To zahŕňa všetky úrovne analýzy údajov (Výkazu ziskov a strát a súvahy).
 • Analýza všetkých oddelení a účtov s prípadným nahradením nákladov.
 • Zadávanie údajov pre štandardné prírastky a preddavky (štandardný zápis do denníka)
 • Riešenie všetkých vyrovnaní a dohôd medzi spoločnosťami v dohodnutých termínoch
 • Všetky vyrovnania súvahy sú mesačne so zálohou podľa požiadaviek spoločnosti.
 • Cash Flow: zostavovanie rozpočtu, prognózovanie a podávanie správ

Zabezpečenie toho, aby systémy a postupy v závode spĺňali interné a externé požiadavky a v prípade potreby zdôraznili problémy.

 • Generovanie správ / výsledkov presne a včas podľa potreby.
 • Riadenie mesačnej analýzy predaja, ktorá zabezpečí, že všetky predaje a súvisiace tržby sú v systéme ERP presne vykazované.
 • Pôsobenie ako sprostredkovateľ Správ vytvárajúcich finančné požiadavky / korešpondencia a v prípade potreby ich delegovanie.
 • Spolupráca s externými audítormi a podľa potreby riadenie všetkých aspektov auditov
 • Generovanie informácií o rozpočte / prognózach podľa potreby
 • Aktívna účasť na inventarizácii podľa potreby.
 • Zabezpečenie že všetky údaje o inventarizácii sú vložené do príslušného systému pripraveného na analýzu
 • Uistenie sa o správnosti štandardných nákladov. / nákladoch prevádzky / Zúčastnenie sa na kalkulácii a procese RFQ, ak je to potrebné
 • Analýza finančných údajov v prípade potreby na identifikáciu príležitostí na zlepšenie. Úzka spolupráca s tímom pre riadenie vyšších operácií a prispievanie k riadeniu programov Costing & Improvement
 • Výkazy prognózy predaja presným a včasným spôsobom podľa potreby.
 • Aktívne rozvíjanie a zdokonaľovanie finančného oddelenia s cieľom zabezpečiť, aby finančné oddelenie mohlo splniť / prekročiť požadované výsledky.
 • Vykonávanie hodnotenia priamych správ, stanovovanie a kaskádovanie individuálnych cieľov a cieľov oddelení a zámery.
 • Riadenie všetkých aspektov personálnych povinností v rámci oddelenia – vrátane disciplinárnych, personálnych otázok, výkonu, neprítomnosti, kontroly miezd.

Monitorovanie, meranie a riadenie zlepšenia v stanovených kľúčových cieľoch, a to ako v oddelení, tak aj v spoločnosti pomocou systémov TS16949. Sledovanie a udržiavanie správnych postupov EH&S.

Ponúkaný plat:
4500 – 5500€ – dohodou, bude upresnený počas výberového konania na základe vašej kvalifikácie a predchádzajúcich skúseností

Požiadavky na uchádzača:
– hľadáme človeka s 8- 10 ročnou praxou na tejto pozícii
– dokázateľné pracovné skúsenosti vo výrobnom odvetví
– expert na accounting so schopnosťou balancovať veci
– schopnosť vidieť súvislosti v reportingu, nákladoch
– expert na excel
– reporting  je šibeničný – súvaha, výsledovka, forecast, štatistiky – do 5 dní v novom mesiaci.
– forecast sa robí dva krát mesačne
– excelentná angličtina podmienkou
– práca na oddelení, kde je spolu 12 ľudí
– skúsenosti s reportovacími finančnými systémami Outlooksoft, Hyperion & BPCS.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na info@inboxagency.sk

Kontaktujte ing. Róbert Jopek ohľadom tejto ponuky

Kontaktná osoba: ing. Róbert Jopek
Telefón: 0908 634 471
Email: info@inboxagency.sk