Detail Pracovnej Ponuky

HSE Specialist (Slovensko)

Pozícia : Špecialista BOZP
Miesto práce: Slovensko, Lozorno
Mzda: 1 500€
Ponuka pridaná: 3 týždne pred
Dátum nástupu: 2019-12-09
Odvetvie: Automotive

Miesto práce: Lozorno, Záhorie, Bratislavský región

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Všeobecné informácie :
Pre nášho klienta aktuálne hľadáme Health Safety Environment Špecialistu /HSE Specialist/ pre prácu na západnom Slovensku. Hlavnou zodpovednosťou na tejto pozícii je implementácia procesu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a údržba systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj implementácia procesu ochrany životného prostredia a údržba systému ochrany životného prostredia. Budete taktiež zodpovedný za údržbu budov a zariadení, správu budov, malé nákupy, servis služobných vozidiel. Vyžaduje sa aktívna spolupráca s externými agentúrami v oblasti bezpečnosti práce. Pracovné úlohy sa vykonávajú na základe požiadaviek priameho nadriadeného – HR managera.

Pracovná náplň:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Vypracovanie vnútorných bezpečnostných a zdravotných predpisov v súlade s platnými predpismi a kontrola ich dodržiavania
 • Komunikácia s orgánmi štátneho dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Koordinácia odstraňovania nedostatkov zistených pri kontrole orgánmi štátneho dozoru
 • Príprava návrhov a opatrení na predchádzanie pracovným úrazom, znižovanie pracovných rizík a rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Vypracovanie správ, správ a informácií o bezpečnosti a zdraví pri práci, smrteľných úrazoch, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach a zabezpečenie dodržiavania bezpečnostných opatrení na ich predchádzanie
 • Koordinácia procesu zisťovania a preskúmania príčin pracovných úrazov, prijímania nápravných a preventívnych opatrení
 • Organizácia a zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Účasť na výučbe a odbornej príprave a rozširovanie odborných pracovných a zdravotných zručností

Environmentálny manažment:

 • Komunikácia s orgánmi štátneho dozoru v oblasti životného prostredia
 • Koordinácia odstraňovania nedostatkov zistených pri kontrole orgánmi štátneho dozoru
 • Zabezpečenie úplnosti dokumentácie potrebnej na fungovanie spoločnosti v súvislosti s politikou ochrany životného prostredia
 • Zabezpečenie a kontrola dodržiavania zásad podnikovej politiky v oblasti ochrany životného prostredia na všetkých pracoviskách v spolupráci s vedúcimi zamestnancami
 • Zodpovednosť za skladovanie odpadu, nebezpečného odpadu, dohľad nad dodržiavaním zásad skladovania nebezpečných materiálov v spolupráci so zamestnancami
 • Aktívna účasť na implementácii vnútorného systému skladovania nebezpečných materiálov, odpadu a nebezpečného odpadu
 • Kontrola ekonomického využívania energie a návrhy na zlepšenie energetickej účinnosti

Ponúkaný plat:  
– dohodou, bude upresnený počas výberového konania na základe vašej kvalifikácie a predchádzajúcich skúseností

Požiadavky na uchádzača:  
– Technické vzdelanie v oblasti – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, environmentálne riadenie
– Certifikácia „autorizovaný technik ochrany a požiarnej ochrany“

– Znalosť právnych predpisov a noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a environmentálneho manažmentu Slovenska

– Nevyhnutná predchádzajúca prax v podobnej pozícii najmenej 2 roky v oblasti facility management a EHS

‑ Komunikačné a prezentačné zručnosti

– Otvorené myslenie

– Tímový hráč

– Motivovanie ostatných

– AutoCad – základná znalosť
– Microsoft (Windows, Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Lotus Notes) – pokročilý používateľ
– Anglický jazyk na veľmi dobrej úrovni slovom aj písmom

– Vodičský preukaz

 Informácie o výberovom konaní: V prípade záujmu o túto pozíciu nám prosím zašlite emailom CV na adresu info@inboxagency.sk alebo nás kontaktujte telefonicky našu kontaktnú osobu: Ing. Róbert Jopek +421 908 63 44 71

 

 

Reagujte na túto ponuku, napíšte na cv@inboxagency.sk

Kontaktujte Ing. Róbert Jopek ohľadom tejto ponuky

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Jopek
Telefón: +421 908 634 471
Email: info@inboxagency.sk