Využite jedinečnú ponuku pracovať vo Fínsku a stať sa súčasťou tímu pri montáži luxusných automobilov renomovanej značky !
Stačí len pár klikov pri vyplnení prihlasovacieho formulára pod textom s ponukou !!!

Pre fínsku automobilku – popredného výrobcu automobilov renomovanej značky hľadáme operátorov do výroby.  Pracovná zmluva sa uzatvára priamo s fínskou výrobnou spoločnosťou.  Práca je vhodná pre mužov, ženy a páry. Pracuje sa na 3 zmeny

Miesto práce:
Fínsko – Uusikaupunki (montáž automobilov)
Fínsko – Uusikaupunki a Salo (výroba utobatérií)

Termín nástupu:
ihneď po skončení výberového procesu, štandardne do 2 – 3 týždňov od podania vašej žiadosti (zaslania životopisu).

Pracovná náplň :
MONTÁŽ AUTOMOBILOV:
Ide o prácu v stoji pri výrobných a montážnych linkách, na rôznych pozíciách. Opakujúce sa operácie a práca v takte. Pracuje sa na 3 zmeny.

VÝROBA AUTOBATÉRIÍ: Ide o prácu v stoji pri výrobných a montážnych linkách, na rôznych pozíciách. Práca v batériovom závode je manuálna, ale vo firme investovali do ergonómie a bezpečnosti práce. Fázy ťažkej práce boli automatizované a používajú mnoho riešení na uľahčenie práce. Striedanie úloh navyše umožňuje meniť úlohy v tíme alebo skúšať úplne iné úlohy. Pracuje sa na 3 zmeny.

Iné dôležité informácie:
Je potrebné prispôsobiť sa fínskym pracovným zvyklostiam (napr. nadriadená môže byť žena a pod.
Je potrebné prejsť lekárskou prehliadkou
Prvý pracovný deň sa prechádza drogovým testom

Požiadavky na zamestnanca
Prax vo výrobe automobilov – minimálne 1 rok
Schopnosť pracovať samostatne
Manuálna zručnosť
Presnosť pri práci a zameranie na vysokú kvalitu
Ochota pracovať na 3 zmeny
Výška minimálne 150 cm (linky sú takto stavané)
Komunikatívna úroveň anglického jazyka na úrovni B1

Ponúkaná mzda:
NÁSTUPNÝ PLAT  JE URČENÝ PRACOVNÝMI SKÚSENOSŤAMI
V spoločnosti vyplácajú každému Bonus, ktorý je určený vašou pracovnou históriou. Keď budete rozvíjať svoje schopnosti, zvýšime váš bonus!

Noví zamestnanci sú zaradení do skupiny 1, 2 alebo 3, ktorá určuje vývoj ich počiatočných miezd a platových tried počas prvých šiestich mesiacov.

SKUPINA 1: Žiadne pracovné skúsenosti
SKUPINA 2: Viac ako rok pracovných skúseností
SKUPINA 3: Viac ako päť rokov zodpovedajúcich odborných pracovných skúseností

V tabuľke je informácia o nástupných mzdách po zadelení do vyššie menovaných skupín

PRÍKLADY MZDY:

 

Celková odmena zamestnanca zahŕňa aj odmeny za prácu na smeny, napríklad za večerné a nočné zmeny, odmeny za priemerovanie pracovného času, príplatok za výkon, ďalšie potenciálne odmeny podľa kolektívnej zmluvy, ako napríklad náhrada za prácu nadčas, náhrada za prácu počas pracovných dní, štátnych sviatkov, pohotovosť pracovné odmeny, náhrady súvisiace s ročnými dovolenkami a tiež komplexné a rozsiahle zamestnanecké výhody.

 Ubytovanie:  Je možnosť zabezpečiť si jednoduché ubytovanie v bezprostrednej blízkosti od výrobného závodu v cene 429€ na mesiac.  Toto ubytovanie má ideálnu polohu na vynikajúcom mieste. Iba 5-minútová cesta do práce. Pri bývaní tu šetríte  cestovné náklady a môžete tiež ušetriť niekoľko hodín navyše cestovania. Video z ubytovania: https://www.youtube.com/watch?v=Q4gvF5ppGmo

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

 

--------------------------------------------------------
1. Máte záujem o zamestnanie vo Fínsku?*

ÁNONIE
--------------------------------------------------------
2. O akú pozíciu máte záujem?*

MONTÁŽ AUTOMOBILOVVÝROBA AUTOBATÉRÍ
-------------------------------------------------------
3. Akým jazykom sa dohovoríte na komunikatívnej úrovni? (aj cez telefón):*

AnglickýFínskyžiadny iba Slovenský

-------------------------------------------------------
4. Kedy najskôr máte záujem vycestovať:*

------------------------------------------------------
5. Viete vycestovať vlastným autom?*

ÁNONIE

-----------------------------------------------------

Vyplnením nižšie požadovaných údajov a odoslaním formulára tlačidlom Odošli formulár nám odošlete Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďakujeme.

(ďalej ako „dotknutá osoba“)

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „súhlas“)

Vyššie uvedená dotknutá osoba odoslaním tohoto formulára udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov spoločnosti In Box Agency, s.r.o., Palackého 8, 040 01 Košice, IČO: 36 600 865 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v zaslanom životopise (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, vzdelanie, pracovné skúsenosti) s cieľom výberového konania na obsadenie pracovného miesta sprostredkovaného prevádzkovateľom u tretej osoby (zamestnávateľa).

Tento súhlas dotknutá osoba pošle cez formulár na webovej stránke prevádzkovateľa www.inboxagency.sk/suhlas ako prílohu k životopisu, ktorý zasiela na emailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú pri ponuke práce (info@inboxagency.sk, cv@inboxagency.sk, office@inboxagency.sk).

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania, po ktorom budú osobné údaje neúspešných uchádzačov vymazané.

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu info@inboxagency.sk, na ktorú je zasielaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa https://inboxagency.sk/gdpr/ v časti Osobné údaje.