Vzhľadom na neustále sa rozvíjajúce portfólio našich klientov a ich narastajúce požiadavky na množstvo kandidátov sprostredkovaných našou personálnou agentúrou by sme Vám radi predstavili možnosť spolupráce s našou spoločnosťou. Ponúkame Vám partnerskú spoluprácu založenú na skúsenostiach z 20 ročného pôsobenia na trhu a našej overenej klientskej základni. Spolupráca prebieha formou zmluvného vzťahu medzi spoločnosťami a je založená na aktívnej komunikácii a profesionalite, čím zabezpečí prínos pre obe zmluvné strany posilňovaním už teraz dobre zabehnutej značky, ktorá má dobré meno na strane uchádzačov o zamestnanie na Slovensku ale hlavne u zahraničných klientov využívajúcich naše služby.

Viac informácii k možnosti spolupráce nájdete v tomto videu

V prípade, že Vás táto ponuka oslovila a máte záujem o osobné stretnutie neváhajte a kontakujte nás na mobilnom čísle 0908 63 44 71 alebo e-mailom na adrese robert.jopek@inboxagency.sk