Agentúrne zamestnávanie, inými slovami personálny leasing – flexibilný spôsob pokrytia krátkodobej či dlhodobej zvýšenej potreby pracovných síl. Na vaše požiadanie nájdeme zamestnancov a pridelíme ich do vašej firmy na dohodnutú dobu. Pracovníci sú po celý čas našimi zamestnancami, pracujúcimi vo vašich objektoch na základe vašich inštrukcií.

Nájdeme vhodných uchádzačov a prevezmeme celú agendu týkajúcu sa procesu nástupu a odchodu zo zamestnania (vypracovanie / ukončenie kontraktu, registrácie na poisťovne atď.), spracovania a vyplácania miezd. V prípade potreby vybavíme pracovníkov pracovnými odevmi a bezpečnostnými pomôckami.

Na požiadanie nahradíme v krátkej dobe pracovníkov za iných.