Okrem našich nosných činností v oblasti HR sa venujeme aj projektom v oblasti stavebníctva a strojárstva pri ktorých zabezpečujeme klientom v zahraničí služby jednak využitím našich vlastných zamestnancov, prípadne tieto zákazky realizujeme prostredníctvom živnostníckych partií.

V oboch prípadoch s koordináciou a pomocou nášho skúseného tímu  kladieme dôraz na dodržiavanie odbornej realizácie, kvality a legislatívy v krajine, kde projekt realizujeme.

Pri projektoch sa zameriavame na tieto oblasti:

Stavebníctvo:
Šalovacie a betonárske práce
Rekonštrukcie budov
Izolácie a zatepľovanie
Prípravné práce na stavbách
Stavby lešení
Omietky a maliarske práce
Tesárske projekty
Stavby oceľových konštrukcií

Strojárstvo:
Zváračské práce
Zámočnícke práce
Výroba a montáž potrubí
Kovoobrábačské práce