Registrácia

Registrácia

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce spoločnosti In Box Agency, s.r.o. a jej klientom, teda koncovým zamestnávateľom, prostredníctvom stránky www.inboxagency.sk v rámci počítačovej siete internet.

Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov.

Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu neurčitú.

Požiadajte o prácu