Vyhľadávanie a výber zamestnancov teda je časovo a finančne pomerne náročný proces a recruitment je služba ktorou vám ušetríme čas energiu a náklady.

Táto naša služba zahŕňa všetko od personálneho poradenstva, výberov, testovania až po následné doporučenie uchádzačov.

Základom kvalitného výberu je správne pochopenie obsadzovanej pozície, vašich požiadaviek a kritérií. Preto vám ponúkame individuálny prístup našich konzultantov pri každej obsadzovanej pozícii.Na ľubovoľnú pozíciu Vám predstavíme uchádzačov, ktorí prešli dôkladným výberom a spĺňají Vami požadovaný profil.

Komplexne sa vám postaráme o celý výberový proces:

1. ÚVODNÁ DISKUSIA A PRESKÚMANIE POTRIEB KLIENTA

Úvodná diskusia s našim klientom, za účelom uistenia sa o pochopení pozície a požadovaných zodpovedností a požiadaviek kladených na úspešných uchádzačov.

2. ŠPECIFIKÁCIA PRACOVNEJ POZÍCIE

Vypracujeme popis pracovnej pozície, kde predstavíme klienta, povahu pracovnej pozície a profesné kvalifikácie požadované od ideálnych kandidátov.

3. IDENTIFIKÁCIA VHODNÝCH UCHÁDZAČOV

Využívaním našej siete, vlastnej databázy a inzercie začíname budovať zoznam potenciálnych kandidátov.

4. VYHODNOTENIE KANDIDÁTOV

Pred odprezentovaním uchádzačov klientovi dôkladne preveríme ich vhodnosť. Tento krok zahrňa pre – interview, preverenie jazykových schopností, spôsobilosti a schopnosti riešenia problémov.

5. REFERENCIE

Našim pravidlom je tiež preverenie referencií uchádzača cez predchádzajúcich zamestnávateľov ak je to možné.

6. PREZENTÁCIA

Prezentácia vybraných kandidátov klientovi je vykonaná písomne v podrobnej správe obsahujúcej tiež naše vyhodnotenie kandidáta. Po tomto kroku nasleduje samotná prezentácia kandidátov klientovi.

UMIESTNENIE