Využívaním služieb poskytnutých In Box Agency, s.r.o. sa naši klienti môžu plne sústrediť na hlavnú oblasť svojho pôsobenia, čo im dáva výhodu oproti konkurenčným spoločnostiam. a core employee of your company.
Poskytujeme hlavne tieto služby v oblasti HR:

Personálny leasing
Recruitment
Projekty